תיעוד נדיר מתחנת הכח בנהריים | כתבתו של רובי המרשלג

תיעוד נדיר מתחנת הכח בנהריים | כתבתו של רובי המרשלג