מרוץ ארזי הלבנון | 8.7.2021

מרוץ "ארזי הלבנון" בבית איל באשדות יעקב מאוחד.
מרוץ ארזי הלבנון ב-8.7.21 בשעה 18:30 בערב.מרוץ לאור הכוכבים.
מרוץ עממי, לזכרם של כל חללי ונרצחיי מלחמות לבנון לדורותיהם.