ביקור קבוצת סינים בנהרא אשדות יעקב

השיר מספר על "שני סינים עם כינור גדול שישבו בצד הדרך…"
במציאות הגיעו 13 סינים עם מצלמות גדולות שהתלהבו מהקיבוץ הירוק משובץ בהמון ילדים שמחים.