הקודם
הבא

קיבוץ אשדות יעקב איחוד

אירוח כפרי נהרא ממוקם בקיבוץ אשדות יעקב (איחוד), שנוסד בשנת 1924 על-ידי 35 יוצאי לטביה חברי החלוץ, תנועה ציונית עולמית, בה היו חברים צעירים יהודים שהתארגנו כדי לעלות לארץ ישראל.
מטרת הקבוצה הייתה להקים חברה שיתופית, שוויונית וחופשית, והיא התיישבה בתחילה באתר "גשר הישנה", ממזרח לאזור בו ממוקם כיום קיבוץ גשר. לאחר 10 שנים קשות בגשר, שלוו בחום כבד ביותר ובמאבק במחלות, עברו המתיישבים מגשר לאדמות דלהמיה, שממזרח לנהר הירדן ומעל לירמוך, ושעליהן קם קיבוץ אשדות יעקב של היום.

שמו של הקיבוץ "אשדות יעקב" מורכב משתי מילים בעלות משמעות רבה בסיפור ההקמה של הקיבוץ. המילה 'אשדות' נבחרה על שם אשדות הירמוך הסמוך (אשד הוא מקטע בנהר בעל מאפייו הידרולוגי שבין זרימה שקטה לבין מפל), והמילה 'יעקב' נבחרה כמחווה ליעקב (ג'יימס) דה רוטשילד, מי שסייע בקניית האדמות של אשדות יעקב ביחד עם קרן הקיימת לישראל.

בעקבות המשבר הפוליטי החריף שפקד את תנועת הקיבוץ המאוחד, תנועה שבזמנו הייתה גדולה ומאוד ורבת השפעה, ושהוביל לפיצול התנועה בין תומכי מפא"י ותומכי מפ"ם, חל פילוג בקיבוץ אשדות יעקב (שהיה למעשה הקיבוץ הראשון שחווה תהליכי פילוג). שיאו של הקיבוץ היה בשנת 1951, אז הוא התפצל ל"אשדות יעקב איחוד", שתושביו זוהו עם מפא"י ול"אשדות יעקב מאוחד", שזוהה עם מפ"ם, כאשר רק קו וירטואלי בין שני המשקים.

באשדות יעקב (איחוד) מתגוררים כיום למעלה מ-700 תושבים בגילאים שונים, החל מילדים ועד למבוגרים בגמלאות. בעת הנוכחית, שני הקיבוצים, אשדות יעקב איחוד ואשדות יעקב מאוחד, חיים בשלום ובשיתוף האחד עם השני, שני הקיבוצים מזוהים עם התנועה הקיבוצית המאוחדת.